Система за резервации

функционира САМО за Центъра за административно обслужване с адрес – гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 91


Стъпка 1: Изберете услуга.

Стъпка 2: Изберете дата.

Стъпка 3: Изберете свободен час.

Стъпка 4: Резервирайте.

Изберете час: